Monday, 24 October 2011

Objektif Pendidikan Jasmani

Bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviiti fizikal dan amalan kecergasan. Pembelajaran dilakukan dengan mengutamakan tiga perkara utama :
Kognitif, mengetahui dan memahami akan aspek kecergasan dan boleh diamalkan dalam kehidupan seharian.

Matlamat Pendidikan Kesihatan

Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan, memupuk sikap positif terhadap kesihatan, dan mengamalkan gaya hidup sihat.

Apakah Budaya Pembelajaran Pendidikan Jasmani?

  • Penglibatan murid secara aktif dan selamat
  • Interaksi yang kreatif dengan rakan, bahan dan alatan
  • Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran

Apakah Budaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan?

  • Penglibatan murid secara penghayatan ilmu
  • Interaksi dengan guru, rakan dan masyarakat
  • Penyimpanan rekod kesihatan dan kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran

No comments:

Post a Comment